Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

www.resetme.hu 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban úgyis, mint ÁSZF) célja, hogy az Ektv., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései szerint tájékoztatást nyújtson a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztóknak. 

Szolgáltató: 

A Travelgoo Idegenforgalmi Kft. (cégjegyzékszáma: 18-09-111840 adószáma: 24683991-2-18, székhelye: 9700 Szombathely, Thököly I. u. 32. B/1. a “6399 ’08 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás” engedélyezett tevékenység végzése körében eljárva. Email elérhetősége a tevékenység vonatkozásában: info@resetme.hu. 

Látogató: 

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a www.resetme.hu honlapot meglátogatja. 

Fogyasztó: 

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a www.resetme.hu honlapot meglátogatja és ott terméket rendel meg, illetve vásárol. 

Termék: 

“RESET ME! – Induljon az élet!” – videó-interjú sorozat (infótermék). A termék tartalmát, terjedelmét, forintban kifejezett ellenértékét (árát) és a termék elérhetőségét a www.resetme.hu honlapon közzétett Ajánlat részletezi. 

Megrendelés illetve vásárlás folyamata: 

A holnap látogatója megtekinti és megismeri a www.resetme.hu honlapon közzétett Ajánlatot, amely alapján meghozza a vásárlásra vonatkozó döntését. 

A látogató a megrendelés szándékát kifejező gomb megnyovásával a Kosárhoz jut, ahol a megrendelt termék és annak fizetendő ellenértékét összesítő adatokat tekintheti át. 

A látogatónak lehetősége van a kosár tartalmának módosítására, valamint ha kedvezmény kuponnal rendelkezik, annak beszámítására. 

A látogatónak lehetősége van fizetési mód kiválasztására, vagy a Kosár tartalmának a PayPal rendszerébe való átadására, ahol a PayPal fiókjával fizetheti ki a megrendelés ellenértékét. PayPal fizetés esetén a PayPal szolgáltatási feltételei érvényesülnek. 

A látogató a “Tovább a pénztárhoz” gomb megnyomásával a Pénztárhoz jut, ahol a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat adhatja meg. Az adatok feldolgozását és kezelését az Adatkezelési nyilatkozat szabályozza. 

A szükséges adatok megadása után a fizetési mód kiválasztása következik: 

Amennyiben a látogató a “Banki átutalás” fizetési módot választja, a megrendelés elküldését követően az adatoknál megadott emailcímre kapott visszaigazolás alapján szükséges a fizetés banki átutalás útján törénő teljesítése. A megrendelő az infótermék elérhetőségét az átutalás összegének hiánytalan beérkezése után teljesíti. 

Amennyiben a látogató az “Online bankkártyás fizetés (Barion)” fizetési módot választja, úgy a következő lapon a Barion fizetési rendszerébe kerül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. 

A fizetési mód kiválasztása után a megrendelés elküldése a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadása esetén lehetséges. Az elfogadás tényét a jelölőnégyzet bejelölése jelképezi. 

A látogató fogyasztóvá válik a megrendelés weblapon történő beküldésével. Ezzel egyidőben a fogyasztó számára előfizetői fiók jön létre a www.resetme.hu honlapon (regisztráció). A regisztrációról a fogyasztó által megadott email címre visszaigazoló email érkezik, ami tartalmazza az előfizetői fiók elérhetőségeit. 

A fogyasztónak az előfizetői fiókjába belépve lehetősége van a kezdeti hozzáférési jelszó módosítására. 

A fogyasztó kizárólagos felelőssége az előfizetői fiók hozzáférési adatainak biztonságos megőrzése. A fogyasztó nem jogosult hozzáférését harmadik fél számára elérhetővé tenni. 

A fizetésnek a kiválasztott fizetési módon történő fogyasztó általi teljesítését követően a szolgáltatónak kötelessége biztosítani a hozzáférést a termékhez, amelynek módját a fogyasztó által megadott email címre küldött megrendelési visszaigazolásban részletez. 

A fogyasztónak ezt követően mindenkor – de legfeljebb a regisztrációtól számított egy évig – lehetősége van a terméket elérni és azt felhasználni. 

A termék szerzői jogának kizárólagos tulajdonosa a szolgáltató. Sem a fogyasztó, sem bármely harmadik fél nem jogosult a terméket sem részben sem egészben lemásolni, megosztani, terjeszteni illetve nyilvánosan elérhetővé tenni vagy bemutatni. 

A szerzői jog megsértése esetén a szolgáltató a jogsértés közvetlen vagy közvetett elkövetőjét 150.000 Ft jogdíj sérelmi átalány megfizetésére kötelezi. 

A termék tartalmából idézni csak a szerzői jog tulajdonosának írásos engedélyével lehetséges. Az engedély iránti kérlemet az info@resetme.hu email címre szükséges elküldeni. 

A termék felhasználása a fogyasztó saját felelőssége. A szolgáltató nem vállal felelősséget a termék tartalmának felhasználásáért vagy felhasználásának hiányáért. A termék tartalmát alkotó videó-interjúkban megszólalók saját álláspontjukat és végső soron saját véleményüket adják elő. A termék tartalmával kapcsolatosan lehetséges a vélemény nyilvánítás, azonban semmilyen felelősségre vonásnak nincs helye. A szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói vélemény közzétételére, annak moderálására, vagy törlésére. 

A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a terméket alternatív, elektronikus úton biztosítsa a termék hozzáférésére jogosult fogyasztónak abban a nem várt esetben, ha a termék a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné válik. Erre a fogyasztó a regisztrációtól számított legfeljebb egy évig formálhat jogot írásbeli kérlemével, amelyet az info@resetme.hu e-mail címre szükséges elküldenie. 

Elállás joga: 

A fogyasztónak a megrendeléstől, annak kifizetését megelőzően van joga elállni. A fogyasztó elállásának minősül, ha a termék ellenértékét a megrendeléstől számított 8 naptári napon belül nem fizetni meg. A befizetett díj, fogyasztó részére történő visszatérítésére csak akkor van lehetőség, ha a fogyasztó a termékhez történő hozzáférést valamilyen nem várt okból (pl. technikai hiba) nem kapja meg és ezért ahhoz bizonyíthatóan nem tud hozzáférni. 

Viták rendezése: 

A szolgáltató és a fogyasztó között esetlegesen kialakuló vitát egymás között, együttműködési kötelezettség mellett kísérlik meg rendezni, ennek eredménytelensége esetén a szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhatnak, valamint a szolgáltató székhelye szerinti Törvényszék illetékességét határozzák meg. 

Szombathely, 2020. május 11.